Zbyněk Linhart

Random

random

vygenerované podtituly:

  • 1. KONEC ILUZÍ: Konstrukční řešení změny
  • 2. POST RUBBISH: Podvádění samolibosti
  • 3. REMIX SYSTÉMU: Retrospektiva kolektivního šarmu

Již několik let se v prostředí bývalého průmyslového komplexu Pragovka ve Vysočanech ustavuje umělecká komunita, na základě tzv. tramvajového systému, který generuje široké spektrum příchozích tvůrčích názorů.

První výstava v nově vzniklé oficiální galerii na Pragovce nesoucí název RANDOM / podtitul 1. 2. 3. (vyber) se nesnaží postihnout výše zmíněnou různorodost ani ji tématicky následovat. Hlavní polohou je generovaná nahodilost, která od počátku autonomně řídí a taktuje osazenstvo Pragovky, které se následně noří do rituální koupele v této postindustriálně krásné Ganze. Tato iniciace prostředím vyvolává, přes všechnu různorodost, kolektivního ducha, jenž spoluutváří tvůrčí principy a myšlenky, které se na sebe vážou za zdmi ateliérů jako kovalentní vazba mezi atomy vodíku a kyslíku ve vodě. Odehrává se tu jev, který lze klasifikovat jako prosakování kolektivního, či více pregnantně telepatické štětcové přemostění, což lze uvažovat za tematické poselství výstavy.

Možná je to vše rovněž zapřičiněno pamětí místa, které bylo svou povahou vždy prostředím se silným kolektivním duchem, jakkoliv pejorativně to lze chápat. Nabízí se ale také jiná paralela, která může mít s popsaným propojením souvislost. Podle jednoho historického pramenu existuje domněnka, že v areálu Pragovky v době druhé světové války vyvíjeli nacisté program pro komunikaci s mimozemskou civilizací. Pro tento účel údajně používali “enigmatické” stroje, kterými šifrovali dětská říkadla typu: “Ententýky dva špalíky, čert vyletěl z elektriky…” a posílali je 777-krát za sebou do éteru.

Poznámka:
Celý tento text včetně této poznámky je zašifrován pomocí programu RANDOM CURATOR TXT 1.0. a jeho dešifrované znění má zcela jiný význam a je projevem svobodné vůle.

Spolutvůrci RANDOM skriptu:
Lucie Nováčková a Pavel Tichoň

16. 6. 2016
Vernisáž ve 20.00
Galerie Pragovka
Kolbenova 616/34¨
Praha 9
Metro B – Kolbenova
Tram 16 – Poštovská
12.00–18.00
Kromě pondělí a prázdnin
pragovka.com

Fotoreport z výstavy