Zbyněk Linhart

Laboratoř

laborator

VĚCI ZVOUCÍ V LABORATOŘI ZBYŇKA LINHARTA

Název výstavy, Laboratoř, odkazuje k zájmu Zbyňka Linharta o zkoumání světa. Autor tak tematizuje to, co je člověku nejbližší, ale zároveň nejvzdálenější: věci. Jak vysvětlit tento paradox?

Věci nám jsou nejbližší v tom smyslu, že se s nimi neustále setkáváme, neustále jsme s nimi ve styku. Avšak zároveň nejsme schopni říci, čím tyto věci jsou, neboť nemají možnost vyjevit se ve své věcnosti, bytnost věci nevychází najevo. Důvodem je zejména předsudečný vztah člověka k nim, fakt, že výpověď o věci je podmíněna předsudečností, která vyplývá ze sítě vztahů určených každodenností a užíváním.

Aby Zbyněk Linhart odkryl onen proces věcnění, tedy věci samotné, klade základní otázky: ,,Co je to věc?“, ,,Co je na věci to věcné?“, ,,Co je to věc o sobě?“. Autor odpovídá výtvarným jazykem, který je charakteristický svou lehkostí, jasným vyjádřením, výtvarnou poctivostí a dynamickým tahem.

Linhart tak nabízí divákovi účast v mikrosvětě, aby se stal součástí dynamiky procesu věcnění věci. Výsledkem malby tak není konkrétní řešení nastíněného paradoxu, řešení ve smyslu návodu vnímání reality, ale nalezení prostranství, kde, jako diváci, narážíme na pevné, které zároveň modifikujeme. V neposlední řadě tak je otevřena otázka lidské svobody, k jejímuž zodpovídání Linhartovy obrazy vyzývají.

Ondřej Jerman

média

http://liberecky.denik.cz/kultura_region/galerie-prostor-228-dava-prostor-i-mladym-talentum-20130604.html